ऐन

लोकसेवा आयोगले लिने विभिन्न सेवाको परिक्षाको लागि आवश्क ऐन रहने छ । तपाईहरुलाई आवश्यक ऐनको लागि तलको लिङ्कहरु खोली हेर्न र पढ्नका साथै डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ ।

१. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

२. अन्तःशुल्क ऐन,२०५८

३. आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४

४. निजामती सेवा ऐन, २०४९

error: Content is protected !!