मिति २०७८ साल भदौ २ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

लैङ्गिक उत्तरदायित्वपूर्ण बजेट १. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको के हो ? यसले महिलालाई कसरी सशक्तीकरण गर्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

Read more

मिति २०७८ साल साउन २७ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

आयोजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयन १. नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्दै आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

Read more

मिति २०७८ साल साउन १३ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

वैदेशिक व्यापार १. नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।  दुई वा सोभन्दा बढी देशहरूबीच

Read more

मिति २०७८ साल साउन ६ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

असल कर प्रणाली १. असल कर प्रणालीका गुण के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।  कर नीति, कर कानुन, करका दर, कर

Read more

मिति २०७८ साल असार ३० गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत प्रश्नोत्तर

वित्त र मौद्रिक नीति १. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकबारे चर्चा गर्दै नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन्

Read more

मिति २०७८ साल असार २३ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

वित्तीय सङ्घीयता १. वित्तीय सङ्घीयता भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ?चर्चा गर्नुहोस् ।  सङ्घीय प्रणालीका सरकारले

Read more

नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको ‘मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ती तहको हुने तथा नेपालको राज्यशक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले

Read more

मिति २०७८ साल असार १६ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

साइबर क्राइम र कानुनी व्यवस्था १. साइबर क्राइम भनेको के हो ? साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि नेपालमा के–कस्तो व्यवस्था छ

Read more

सार्वजनिक संस्थानको बार्षिक स्थिति समिक्षा २०७८

नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान विराटनगर जुट मिल (वि.सं. १९९३) प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८) देखी सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाले गति लिएको सातौ

Read more

मिति २०७८ साल असार ९ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था १. नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका अङ्गहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।  नेपालमा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, मुलुकको आर्थिक,

Read more
error: Content is protected !!