मिति २०७८ साल साउन ६ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

असल कर प्रणाली १. असल कर प्रणालीका गुण के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।  कर नीति, कर कानुन, करका दर, कर

Read more

मिति २०७८ साल असार ३० गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत प्रश्नोत्तर

वित्त र मौद्रिक नीति १. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकबारे चर्चा गर्दै नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन्

Read more

मिति २०७८ साल असार २३ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

वित्तीय सङ्घीयता १. वित्तीय सङ्घीयता भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ?चर्चा गर्नुहोस् ।  सङ्घीय प्रणालीका सरकारले

Read more

नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको ‘मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ती तहको हुने तथा नेपालको राज्यशक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले

Read more

मिति २०७८ साल असार १६ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

साइबर क्राइम र कानुनी व्यवस्था १. साइबर क्राइम भनेको के हो ? साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि नेपालमा के–कस्तो व्यवस्था छ

Read more

लेखा प्रणाली सम्बन्धि केही विषयगत प्रश्नोत्तरहरु

प्रश्न नं. १ लेखा प्रणाली भनेको के हो ? नेपालको वर्तमान लेखा प्रणालीका कमजोरी तथा सुधारका लागि सुझाबहरू दिनुहोस् ।

Read more
error: Content is protected !!